ഡൗൺലോഡ്

ഡൗൺലോഡ്

  • 800 എംഎം പിപി ഉരുകിയ നോൺ‌വെവൻ ഫാബ്രിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ
  • 1600 എംഎം പിപി ഉരുകിയ നോൺ‌വെവൻ ഫാബ്രിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ
  • യാന്ത്രിക ഓൾ-ഇൻ-വൺ outer ട്ടർ ഇയർ-ലൂപ്പ് ഫേസ് മാസ്ക് നിർമ്മാണ യന്ത്രം
  • കപ്പ് മാസ്ക് മെഷീൻ
  • പൂർണ്ണ-യാന്ത്രിക മടക്കിക്കളയൽ മാസ്ക് നിർമ്മാണ ലൈൻ
  • പൂർണ്ണമായും യാന്ത്രിക ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വരെ ഫ്ലാറ്റ് മാസ്ക് നിർമ്മാണ യന്ത്രം
  • ഹൈ സ്പീഡ് മടക്കാവുന്ന മാസ്ക് നിർമ്മാണ യന്ത്രം